על שירונים ומצגות

כל אירוע שירה בציבור הינו אירוע רב שירים. המנחה הוא אשר קובע, לרוב, את סדר השירים ומדלג משיר לשיר בצורהבחירת מנחה שירה בציבור

שוק השירה בציבור המתחדשת רווי בנותני שרות: זמרי שירה בציבור, כוהני זמר, מנחים מדופלמים ועוד. התיאורים אשר אלה מעניקים לעצמם