שירה בציבור באנגלית

למה לא, בעצם? האנגלית שגורה בפי רבים מן הישראלים. מרביתנו השקיעו לפחות את מיטב שנות הלימוד בבית הספר ברכישת שפה